ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

24 Haziran 2011 Cuma

BURSA İLİ
BURSA İLİ TANITIM
bursa
türkiye bursa
bursa türkiye
 BURSA İLİ TARİH
 Eski adı: Yunanca "Προύσα" Prussa veya Brusa'dır. Yapılan araştırmalar Bursa yöresinin M.Ö. 4000'lerden beri çeşitli yerleşimlere sahne olduğunu göstermektedir.
 Bu topraklara M.Ö. 13. yüzyıldan sonra Bitinler ve Misler yerleşti. İlk çağda Bitinya ve Misya'nın komşu olduğu bir alanda yer alan yöre M.Ö. 7. yüzyılda Lidya'nın, M.Ö. 546'da da Perslerin egemenliğine girdi. M.Ö. 334'e kadar süren
Pers egemenliği boyunca Bitinyalılar kendi yöneticilerini seçme hakkına sahipti. M.Ö. 328'de Bitinya Krallığı kuruldu. Kral Zipoetes döneminde gelişen krallık, oğlu I. Nikomedes zamanında en güçlü haline ulaştı.
 M.Ö. 230-182 arasında Bitinya kralı olan I. Prusias Bursa kentinin kurucusu olarak kabul edilir. Bursa adının da kentin o zamanki adı Prusa'dan kaynaklandığı sanılmaktadır. M.Ö. 74'te Roma'ya bağlanan Bitinya'nın başkenti Prusa'dan Nikomedeia'ya (İzmit) taşındı. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra Bizans yönetiminde kalan Bursa, imparatorluğun Doğu Eyaleti'ne bağlı beş diyosezden Asya Diyosezi sınırları içindeydi.
 Kent özellikle 11. yüzyılda Selçukluların saldırısına uğradıysa da 14. yüzyıla değin Bizans yönetimi altında kaldı. Uzun çatışmalardan sonra 1326'da Orhan Bey Bursa'yı alarak Osmanlıların başkenti yaptı. Bursa'nın fethi (1326 yılında) ile kurulan Bursa Mehterhanesi 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılışıyla beraber kapatılmıştır. Bursa 1365'te Edirne'nin
başkent yapılmasına kadar bu durumunu korudu. Bursa, İstanbul'un Fethi’ne kadar Osmanlıların en önemli merkeziydi. Bursa 14.yy'dan itibaren İran'dan gelen ipeğin ve Hindistan-Cidde-Halep üzerinden gelen baharatın sayesinde ekonomik açıdan büyük bir gelişme gösterdi. Özellikle 16.yy'da doruğa çıkan ipek ve baharat ticareti kente büyük canlılık kazandırdı. Kentin meşhur İpek, Koza, Fidan, Emir Hanları bu ticaretin kalbinin attığı yerlerdi.
Bu dönemde kentin nüfusu 75bin'e yakındı. Batı Avrupa'dan gelen birçok tüccar, özellikle Floransa ve Venedik'ten gelen İtalyanlar bu dönemde kente yerleşip, ipek ve baharat karşılığında Batı Avrupa mamulü yünlü dokumaları satmaya başladılar. Bursa'da satın alınan ipek ve baharat buradan İstanbul’a geçiyor, oradan da ya Ege/Akdeniz üzerinden
 İtalya ve Batı Avrupa pazarlarına, ya da Karadeniz üzerinden Kili-Akkirman-Liviv (bugünkü Ukrayna) güzergâhını izleyerek Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına çıkıyordu. Hem Osmanlı İmparatorluğu’na hem de Bursa'ya büyük zenginlik getiren bu ticaret, 17.yy'dan itibaren İngiliz ve Hollandalıların Hint Okyanusu'nda hâkimiyeti ele geçirip,
 baharat ve ipeği Avrupa'ya Ümit Burnu üzerinden direk taşımaya başlamalarıyla giderek azalmış ve önemini kaybetmiştir. Bursa yöresi 1900'lerin başında Hüdavendigar Vilayeti'nin sınırları içindeydi. Kentin belediyesi 1877'de kuruldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında çeşitli yörelerinde ayaklanmalar çıkan Bursa 8 Temmuz 1920'de Yunanlılarca işgal edildi; 11 Eylül 1922'de işgalden kurtuldu.
 BURSA İLİ COĞRAFYA
 Bursa 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alan ilin toplam nüfusu Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Kayıt Sistemininin 2011 verilerine göre 2.652.126 olduğu tespit edilmiştir. Bu haliyle Türkiye'nin 4. büyük kentidir. Bursa ili doğuda Bilecik,
 Adapazarı, kuzeyde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ'ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır.
 İlin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart'tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm.dir. İlde ortalama nispi nem % 69 civarındadır. İlin yüzey şekilleri, birbirlerinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla, dağlar halindedir. Çöküntü alanlarının başlıcalarını İznik ve Uluabat gölleriyle
Yenişehir, Bursa ve İnegöl ovaları oluşturmaktadır. Toplam yüzölçümü 10.819 km2 olan Bursa ili topraklarının % 17'sini ovalar oluşturmaktadır. En Önemli Ovalar Ova Yüzölçümü (km2 ) Bursa 365 Mustafakemalpaşa 193 Karacabey 537 İnegöl 150 İznik 76 Orhangazi 97 Yenişehir 152 İl sınırları dahilinde Uluabat (1.134 km2) ve İznik
(298 km2) gölleri bulunmaktadır. İlin önemli akarsuları; Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ'ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ'dan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere, Aksu Deresidir. İl'in sahip olduğu 135 km. kıyı bandının 22 km.lik kısmı kullanıma uygun olup, diğer kısmı
 değerlendirilememektedir. Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun'a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran
 Mudanya Dağları, İznik gölünün güneyi, ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ'dır (2.543 m).
BURSA İLİ EĞİTİM
 BURSA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TARİHÇESİ :
 İlk defa 1879 tarihinde Milli Eğitim Müdürü atanan Bursa’da, 1925 yılında 144’ü köylerde olmak üzere toplam 190 okul mevcuttu. Bu mevcutlara göre 3,3 köye bir okul düşmekteydi. 631 köyden okulu olmayan 487’sinde bulunan çocukların
eğitimini sağlamak üzere, zamanın İl Maarif Dairesi Gemlik’te bir yatılı okul açmıştır. İlkokullardan başka Türkler tarafından açılmış 6, Amerikalılar tarafından idare edilen 1, ayrıca Musevilere özgü 3 ilkokul ile yine 2’si Türk 1’i Amerikalılar tarafından yönetilen 3 özel okul bulunmaktaydı. Bu okullar Birinci Lise, Askeri Lise, Erkek Muallim,
 Kız Muallim Mektebi, Ziraat Mektebi, İmam Hatip Mektebi ve Sanayi Mektebi olarak kaynaklarda yerini almıştır. Türk Milli Eğitim Sistemi o günlerden bugünlere sürekli gelişim ve değişim içerisinde olmuştur. Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında çok önemli reform niteliğinde gelişmeler yapılmaktadır. Bunlardan en önemlis
i yeni müfredat programlarıdır. Bugünlere, öğretmen merkezli ağırlıklı olarak gelen programlar, öğrenciyi merkeze alan yeniden yapılanmaya tabi tutulmuştur. Gelecekte en önemli değişimlerin AB sürecinde yaşanacağı görülmektedir. Bu çerçevede evrensel bazda kabul gören eğitim ve öğretim bakış açıları sistemimize adapte edilme sürecindedir
. BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GENEL YAPISI:
 Her ilde İl Millî Eğitim Müdürlüğü bulunur. İlimizin Büyükşehir statüsünde olması nedeniyle merkez ilçemiz yoktur. İlimizde yedisi Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olmak üzere toplam 17 ( on yedi ) ilçemiz vardır. Her ilçede İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü bulunmaktadır. Okullar ve kurumlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görevlerini yürütürler. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler
 ve bürolar ile kurul ve komisyonlardan meydana gelir. Bursa genelindeki toplam 896 örgün eğitim kurumunda 23.344 öğretmen, 506.369 öğrenci mevcuttur.
BURSA İLİ SAĞLIK
Güney Marmara bölgesinin önemli sanayi ve ticaret merkezi konumunda olan Bursa, son yıllardaki yatırımlarla sağlık alanında da bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. Gerek kamu, gerekse özel sağlık sektörünün hızla geliştiği ilimizde 2009 yılı itibariyle; 1. birinci basamak sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı 285 (sağlık ocağı, sağlık evi,
 dispanser,ana çocuk sağlığı ve aile planlama merkezi) ve belediyelere bağlı 0 kurum, 2. ikinci basamak sağlık hizmeti veren kamuya ait 20 ve özel 5 olmak üzere toplam 25 yataklı tedavi kurumu, 3. üçüncü basamak sağlık hizmeti veren 1 üniversite hastanesi ve 1 Sağlık Bakanlığı hastanesi mevcuttur. Bu kurumlardaki mevcut yatak sayısı 5.642 olup her
 10.000 kişiye 22,4 yatak düşmektedir. 4.357 hekimin görev yaptığı ilimizde toplam 10.166 sağlık personeli mevcuttur. İl genelinde bir hekime 576 kişi, bir uzman hekime 1.318 kişi düşmektedir. İlimizde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti vermek amacıyla kurulmuş toplam 61 özel poliklinik, dal merkezi ve tıp merkezi mevcuttur. Yine Bursa İl genelinde hizmet veren 851 eczacı ve toplam 780 eczane bulunmaktadır.
BURSA İLİ EKONOMİ
Bursa ili, Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artışı ile en hızlı gelişen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artışının en önemli etkeni devamlı olarak göç almasıdır. İlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa’nın ekonomik, ticaret ve sanayi açısından
 çok gelişmiş olmasıdır. Maliye Bakanlığının 2011 HAZİRAN sonu verilerine göre iller bazında
genel bütçe vergi gelirlerinin tahakkuk-tahsilat verilerine göre Bursa’da toplam 150.636 vergi mükellefi bulunmaktadır. Aynı dönemde 5.587.730.823,70 TL tahakkuka karşılık 2.523.367.981,54 TL tahsilat yapılmıştır. Maliye Bakanlığı verilerine göre Bursa ili vergi gelirlerin tahsilatı karşılama oranı %58.50 dir. İşyeri ve çalışan sayılarına göre Bursa, Marmara Bölgesi’nde İstanbul'dan sonra 2. sırada bulunmaktadır
Türkiye’de kişi başına yurt içi gelir ortalaması 12.119 ABD $ dır. İlimizde kişi başına yurt içi gelir ortalaması 2009 Yılında 15.948 ABD $’dır.

2 yorum:

  1. Star Sands Casino - San Jose, California
    Star Sands Casino in San Jose offers the best gaming experience in San 온카지노 Jose, California. Enjoy 1xbet a 24/7 online casino gaming 샌즈카지노 experience with a hotel,

    YanıtlaSil
  2. Harrah's Casino Philadelphia - MapyRO
    Harrah's Casino Philadelphia. 충주 출장마사지 Phone: (609) 317-7777; Rooms: 2711; Address: 777 시흥 출장안마 Harrah's 용인 출장마사지 Blvd, Chester, 논산 출장안마 PA 18702. E-mail: investorrelations@harrahs.com. 문경 출장샵

    YanıtlaSil

Blog Listem